powłoka

powłoka
powłoka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. powłokaoce {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'warstwa jakiejś substancji wytworzona w sposób naturalny lub sztucznie nałożona na powierzchnię czegoś w celach ochronnych, dekoracyjnych; zewnętrzna warstwa czegoś; okrycie, osłona': {{/stl_7}}{{stl_10}}Śnieżna, lodowa, ozonowa powłoka. Powłoka malarska, izolacyjna, ochronna. Powłoka balonu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}med. {{/stl_8}}{{stl_7}}'warstwa tkanek między powierzchnią ciała a narządami wewnętrznymi': {{/stl_7}}{{stl_10}}Powłoki brzuszne. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • powłoka — ż III, CMs. powłokaoce; lm D. powłokaok 1. «warstwa jakiejś substancji powlekająca, okrywająca powierzchnię czegoś; wierzchnia, zewnętrzna strona czegoś; osłona» Powłoka ochronna. Powłoka lodowa. ∆ Powłoka balonu «cienka, lekka, nieprzepuszczalna …   Słownik języka polskiego

  • powłoka — 1. Pod powłoką czegoś «pod pozorem czegoś, udając, pozorując coś»: Inteligentny, powściągliwy, spokojny, ale nigdy nie nudny. Widać, że pod powłoką spokoju szaleją w nim emocje. T. Raczek, Pies. 2. podn. Ziemska, doczesna powłoka «ciało»:… …   Słownik frazeologiczny

  • galwaniczny — 1. «dotyczący galwanizacji pokrywania metalem» ∆ techn. Powłoka galwaniczna «ochronna lub dekoracyjna powłoka metalowa, nakładana na dany przedmiot metodą elektrolityczną; powłoka elektrolityczna» ∆ fiz. Ogniwo galwaniczne «ogniwo elektrolityczne …   Słownik języka polskiego

  • doczesny — Doczesna powłoka zob. powłoka 2. Doczesna wędrówka zob. wędrówka 1. Świat doczesny zob. świat 34 …   Słownik frazeologiczny

  • ziemski — Ziemska powłoka zob. powłoka 2. Ziemski padół zob. padół …   Słownik frazeologiczny

  • atmosfera — ż IV, CMs. atmosferaerze; lm D. atmosferaer 1. astr. «powłoka gazowa otaczająca Ziemię, a także niektóre inne planety i gwiazdy; w użyciu potocznym: powłoka powietrza otaczająca kulę ziemską» Atmosfera ziemska. 2. blm pot. «powietrze wypełniające …   Słownik języka polskiego

  • geosfera — ż IV, CMs. geosferaerze; lm D. geosferaer geol. geosfery «koncentryczne sfery budowy Ziemi, różniące się między sobą składem chemicznym i stanem skupienia; głównymi geosferami są: litosfera (skorupa ziemska), hydrosfera (powłoka wód ziemskich),… …   Słownik języka polskiego

  • glazura — ż IV, CMs. glazuraurze 1. lm D. glazuraur «cienka, szklista powłoka nakładana na niektóre wyroby ceramiczne (naczynia, płytki, kafle itp.) w celu nadania im trwałości, zabezpieczenia przed przenikaniem wody, a także dla upiększenia; szkliwo»… …   Słownik języka polskiego

  • konwersyjny — przym. od konwersja ∆ chem. Konwersyjna powłoka «powłoka wytwarzana na powierzchni metalu lub stopu w wyniku obróbki chemicznej lub elektrochemicznej, w której skład wchodzą związki tego metalu» …   Słownik języka polskiego

  • nalew — m IV, D. u, Ms. nalewwie; lm M. y 1. «półprodukt do wyrobu wódek gatunkowych i likierów, otrzymywany z rozdrobnionych ziół, przypraw i owoców przez macerację w roztworze alkoholowym; macerat» 2. techn. «powłoka pokrywająca papier, np. powłoka… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”